Licențe deschise aprobate

Bunurile publice digitale (Digital Public Goods, DPG) trebuie să demonstreze utilizarea unei licențe publice aprobate.

Lista completă a licențelor este mai jos. Dacă utilizați o licență care nu este listată în prezent aici, dar credeți că ar trebui inclusă, vă rugăm să trimiteți un e-mail la opencode.md@gmail.com. Este posibil să acceptăm licențe în așteptarea examinării de către echipa de licențiere corespunzătoare.

 


Licențe Software Deschise

Full Name SPDX Identifier
0BSD 0-clause BSD License
AAL Attribution Assurance License
AFL-3.0 Academic Free License 3.0
AGPL-3.0 GNU Affero General Public License version 3
Apache-1.1 Apache Software License 1.1
Apache-2.0 Apache License 2.0
APL-1.0 Adaptive Public License
APSL-2.0 Apple Public Source License
Artistic-1.0 Artistic license 1.0
Artistic-2.0 Artistic License 2.0
BSD-1-Clause 1-clause BSD License
BSD-2-Clause 2-clause BSD License
BSD-2-Clause-Patent BSD+Patent
BSD-3-Clause 3-clause BSD License
BSD-3-Clause-LBNL BSD-3-Clause-LBNL
BSL-1.0 Boost Software License
CAL-1.0 Cryptographic Autonomy License v.1.0
CAL-1.0-Combined-Work-Exception Cryptographic Autonomy License v.1.0
CATOSL-1.1 Computer Associates Trusted Open Source License 1.1
CDDL-1.0 Common Development and Distribution License 1.0
CECILL-2.1 CeCILL License 2.1
CNRI-Python CNRI Python license
CPAL-1.0 Common Public Attribution License 1.0
CPL-1.0 Common Public License 1.0
ECL-1.0 Educational Community License, Version 1.0
ECL-2.0 Educational Community License, Version 2.0
EFL-1.0 Eiffel Forum License V1.0
EFL-2.0 Eiffel Forum License V2.0
Entessa Entessa Public License
EPL-1.0 Eclipse Public License 1.0
EPL-2.0 Eclipse Public License 2.0
EUDatagrid EU DataGrid Software License
EUPL-1.2 European Union Public License 1.2
Fair Fair License
Frameworx-1.0 Frameworx License
GPL-2.0 GNU General Public License version 2
GPL-3.0 GNU General Public License version 3
HPND Historical Permission Notice and Disclaimer
IPA IPA Font License
IPL-1.0 IBM Public License 1.0
ISC ISC License
LGPL-2.1 GNU Lesser General Public License version 2.1
LGPL-3.0 GNU Lesser General Public License version 3
LiLiQ-P-1.1 Licence Libre du Québec – Permissive
LiLiQ-R-1.1 Licence Libre du Québec – Réciprocité
LiLiQ-Rplus-1.1 Licence Libre du Québec – Réciprocité forte
LPL-1.0 Lucent Public License
LPL-1.02 Lucent Public License Version 1.02
LPPL-1.3c LaTeX Project Public License 1.3c
MirOS MirOS Licence
MIT MIT License
MIT-0 MIT No Attribution License
Motosoto Motosoto License
MPL-1.0 Mozilla Public License 1.0
MPL-1.1 Mozilla Public License 1.1
MPL-2.0 Mozilla Public License 2.0
MPL-2.0-no-copyleft-exception Mozilla Public License 2.0, no copyleft exception
MS-PL Microsoft Public License
MS-RL Microsoft Reciprocal License
MulanPSL-2.0 Mulan Permissive Software License v2
Multics Multics License
NASA-1.3 NASA Open Source Agreement 1.3
Naumen Naumen Public License
NCSA University of Illinois/NCSA Open Source License
NGPL Nethack General Public License
Nokia Nokia Open Source License
NPOSL-3.0 Non-Profit Open Software License 3.0
NTP NTP License
OCLC-2.0 OCLC Research Public License 2.0
OFL-1.1 SIL Open Font License 1.1
OFL-1.1-no-RFN SIL Open Font License 1.1
OFL-1.1-RFN SIL Open Font License 1.1
OGTSL Open Group Test Suite License
OLDAP-2.8 OpenLDAP Public License Version 2.8
OSET-PL-2.1 OSET Public License version 2.1
OSL-1.0 Open Software License 1.0
OSL-2.1 Open Software License 2.1
OSL-3.0 Open Software License 3.0
PHP-3.0 PHP License 3.0
PHP-3.01 PHP License 3.01
PostgreSQL The PostgreSQL License
Python-2.0 Python License
QPL-1.0 Q Public License
RPL-1.1 Reciprocal Public License, version 1.1
RPL-1.5 Reciprocal Public License 1.5
RPSL-1.0 RealNetworks Public Source License V1.0
RSCPL Ricoh Source Code Public License
SimPL-2.0 Simple Public License 2.0
Sleepycat Sleepycat License
SPL-1.0 Sun Public License 1.0
UCL-1.0 Upstream Compatibility License v1.0
Unicode-DFS-2015 Unicode Data Files and Software License
Unicode-DFS-2016 Unicode Data Files and Software License
Unlicense The Unlicense
UPL-1.0 Universal Permissive License
VSL-1.0 Vovida Software License v. 1.0
W3C W3C License
Watcom-1.0 Sybase Open Watcom Public License 1.0
Xnet X.Net License
wxWindows wxWindows Library License
Zlib zlib/libpng license
ZPL-2.0 Zope Public License 2.0

 


Licențe pentru Conținut Deschis

Full Name SPDX Identifier
CC-BY-1.0 Creative Commons Attribution 1.0 Generic
CC-BY-2.0 Creative Commons Attribution 2.0 Generic
CC-BY-2.5 Creative Commons Attribution 2.5 Generic
CC-BY-3.0 Creative Commons Attribution 3.0 Unported
CC-BY-3.0-AT Creative Commons Attribution 3.0 Austria
CC-BY-3.0-US Creative Commons Attribution 3.0 United States
CC-BY-4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International
CC-BY-NC-1.0 Creative Commons Attribution Non Commercial 1.0 Generic
CC-BY-NC-2.0 Creative Commons Attribution Non Commercial 2.0 Generic
CC-BY-NC-2.5 Creative Commons Attribution Non Commercial 2.5 Generic
CC-BY-NC-3.0 Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 Unported
CC-BY-NC-3.0-US Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 United States
CC-BY-NC-4.0 Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International
CC-BY-NC-SA-1.0 Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 1.0 Generic
CC-BY-NC-SA-2.0 Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 2.0 Generic
CC-BY-NC-SA-2.5 Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 2.5 Generic
CC-BY-NC-SA-3.0 Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 Unported
CC-BY-NC-SA-3.0-US Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 United States
CC-BY-NC-SA-4.0 Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International
CC-BY-SA-1.0 Creative Commons Attribution Share Alike 1.0 Generic
CC-BY-SA-2.0 Creative Commons Attribution Share Alike 2.0 Generic
CC-BY-SA-2.5 Creative Commons Attribution Share Alike 2.5 Generic
CC-BY-SA-3.0 Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported
CC-BY-SA-3.0-AT Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Austria
CC-BY-SA-3.0-US Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 United States
CC-BY-SA-4.0 Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
CC0-1.0 Creative Commons Zero v1.0 Universal
CC-BY-3.0-IGO Creative Commons Attribution 3.0 IGO
CC-BY-NC-3.0-IGO Creative Commons Attribution Non Commercial 3.0 IGO
CC-BY-NC-SA-3.0-IGO Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 3.0 IGO
CC-BY-SA-3.0-IGO Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 IGO

 


Licențe pentru Date Deschise

Full Name SPDX Identifier
CC-BY-4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International
CC-BY-SA-4.0 Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International
CC0-1.0 Creative Commons Zero v1.0 Universal
ODbL-1.0 Open Data Commons Open Database License 1.0
ODC-By-1.0 Open Data Commons Attribution License 1.0
PDDL-1.0 Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence 1.0
CC-BY-3.0-IGO Creative Commons Attribution 3.0 IGO
CC-BY-SA-3.0-IGO Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 IGO

 


Întreaga listă combinată, sortată alfabetic

0BSD
AAL
AFL-3.0
AGPL-3.0
Apache-1.1
Apache-2.0
APL-1.0
APSL-2.0
Artistic-1.0
Artistic-2.0
BSD-1-Clause
BSD-2-Clause
BSD-2-Clause-Patent
BSD-3-Clause
BSD-3-Clause-LBNL
BSL-1.0
CAL-1.0
CAL-1.0-Combined-Work-Exception
CATOSL-1.1
CC-BY-1.0
CC-BY-2.0
CC-BY-2.5
CC-BY-3.0
CC-BY-3.0-AT
CC-BY-3.0-US
CC-BY-4.0
CC-BY-NC-1.0
CC-BY-NC-2.0
CC-BY-NC-2.5
CC-BY-NC-3.0
CC-BY-NC-3.0-US
CC-BY-NC-4.0
CC-BY-NC-SA-1.0
CC-BY-NC-SA-2.0
CC-BY-NC-SA-2.5
CC-BY-NC-SA-3.0
CC-BY-NC-SA-3.0-US
CC-BY-NC-SA-4.0
CC-BY-SA-1.0
CC-BY-SA-2.0
CC-BY-SA-2.5
CC-BY-SA-3.0
CC-BY-SA-3.0-AT
CC-BY-SA-3.0-US
CC-BY-SA-4.0
CC0-1.0
CDDL-1.0
CECILL-2.1
CNRI-Python
CPAL-1.0
CPL-1.0
ECL-1.0
ECL-2.0
EFL-1.0
EFL-2.0
Entessa
EPL-1.0
EPL-2.0
EUDatagrid
EUPL-1.2
Fair
Frameworx-1.0
GPL-2.0
GPL-3.0
HPND
IPA
IPL-1.0
ISC
LGPL-2.1
LGPL-3.0
LiLiQ-P-1.1
LiLiQ-R-1.1
LiLiQ-Rplus-1.1
LPL-1.0
LPL-1.02
LPPL-1.3c
MirOS
MIT
MIT-0
Motosoto
MPL-1.0
MPL-1.1
MPL-2.0
MPL-2.0-no-copyleft-exception
MS-PL
MS-RL
MulanPSL-2.0
Multics
NASA-1.3
Naumen
NCSA
NGPL
Nokia
NPOSL-3.0
NTP
OCLC-2.0
ODbL-1.0
ODC-By-1.0
OFL-1.1
OFL-1.1-no-RFN
OFL-1.1-RFN
OGTSL
OLDAP-2.8
OSET-PL-2.1
OSL-1.0
OSL-2.1
OSL-3.0
PDDL-1.0
PHP-3.0
PHP-3.01
PostgreSQL
Python-2.0
QPL-1.0
RPL-1.1
RPL-1.5
RPSL-1.0
RSCPL
SimPL-2.0
Sleepycat
SPL-1.0
UCL-1.0
Unicode-DFS-2015
Unicode-DFS-2016
Unlicense
UPL-1.0
VSL-1.0
W3C
Watcom-1.0
Xnet
wxWindows
Zlib
ZPL-2.0