Sursă Deschisă, Software cu Sursă Deschisă

Sursă deschisă (en. Open Source) în general se referă la software-ul care poate fi modificat, partajat și reutilizat, deoarece designul sau „codul sursă” este disponibil public.

Software-ul cu sursă deschisă (en. Open Source Software, OSS) este un software lansat sub o licență în care deținătorul drepturilor de autor acordă utilizatorilor drepturile de a utiliza, studia, modifica și distribui software-ul și codul sursă oricui și pentru orice scop.

Pentru ca software-ul open source să fie recunoscut ca un Bun Public Digital, trebuie să demonstreze utilizarea unei Licențe Deschise Aprobate.

Software-ul cu sursă deschisă poate fi dezvoltat în colaborare și public. Prin urmare, este un prim exemplu de colaborare deschisă, ceea ce înseamnă că orice utilizator capabil poate participa la dezvoltare online, ceea ce face ca numărul posibililor participanți să fie incert. Capacitatea de a examina codul crește încrederea publicului în software.

Dezvoltarea de software open source poate duce la o varietate de perspective care depășesc o singură companie.

Open Source poate fi folosit pentru învățare și permite utilizatorilor finali capabili să adapteze software-ul la nevoile lor personale, într-un mod similar în care scripturile utilizatorului (en. User Script, web development) și foile de stil personalizate (en. Style sheet, web development) permit site-urile web și, în cele din urmă, publică modificarea ca un fork (en. Fork, software development) către utilizatorii cu preferințe similare și trimite direct posibile îmbunătățiri sub formă de solicitări pull (en Pull requests).

Beneficiile utilizării „Sursă Deschisă”

Faceți-vă proiectul dvs Sursa Deschisa

Monetizare de soft cu Sursa Deschisa

 


În evaluarea software-ul cu sursa deschise se sugerează luarea în considerare a următorilor factori:

Funcționalitate și conformitate: Este necesar de a asigura software-ul este proiectat în mod specific pentru a îndeplini sarcinile funcționale prevăzute. Dacă software-ul nu corespunde în totalitate cerințelor, dar se apropie, soluțiile open source oferă posibilitatea de a ajusta software-ul. În astfel de cazuri, elaborarea de propuneri de revizuire reprezintă (en. Creating a Pull request) o opțiune excelentă, iar bifurcarea (en. Fork) poate fi, de asemenea, o alternativă viabilă.

Ușurință în utilizare: O interfață de utilizator bine concepută va contribui la reducerea rezistenței la schimbare și va crește eficiența. În cazul în care software-ul open source dispune de caracteristici excelente, dar interfața cu utilizatorul se dovedește a fi inadecvată sau diferită de așteptările utilizatorilor, există posibilitatea de a realiza ajustări.

Suport și documentare: În cazul software-ului proprietar, adesea, singura sursă de asistență este reprezentată de proprietarul software-ului. Software-ul open source nu impune restricții legale sau tehnice, oferind astfel posibilitatea de a alege furnizori de servicii sau de a angaja orice dezvoltator de software pentru a examina, efectua audituri sau a implementa îmbunătățiri.
De asemenea, poate exista și o comunitate activă de utilizatori și dezvoltatori, furnizând o sursă suplimentară de informații și facilitând identificarea potențialilor furnizori de servicii.

Securitate: Prin accesul la codul sursă și permisiunea de audit și modificare, software-ul open source oferă o mai mare flexibilitate în implementarea procedurilor și standardelor de securitate. Protejarea confidențialității cetățenilor reprezintă un aspect fundamental în guvernanța electronică, motiv pentru care este benefic să explorați oportunitățile suplimentare de testare a securității și să fiți conștienți de eforturilor active ale comunității în identificarea și remedierea vulnerabilităților.
De asemenea, este esențial de monitorizat frecvența lansărilor și modul în care sunt abordare problemele de securitate pentru a asigura un nivel adecvat de protecție.

Scalabilitate și adaptabilitate: Software-ul open source oferă o scalabilitate și adaptabilitate remarcabilă. Acest lucru permite GovTech sau Civic Tech să preia o parte a software-ului și să o ajusteze pentru a corespunde nevoilor sale specifice. Mai mult, în fața schimbărilor în condiții și cerințe de timp, comunitățile au capacitatea să ajusteze software-ul pentru a se potrivi mai bine nevoilor lor în schimbare.

Semnarea unui contract de suport pentru Software Open Source:

(sau a acelei părți a software-ului care este distribuită sub o licență Open Source).
Dacă toți factorii menționați mai sus sunt luați în considerare, singurul pas rămas este semnarea unui „Contract de achiziție de Software Open Source”.
În acest scenariu, achiziția poate include, de exemplu, lucrări precum „Implementare, instalare, configurare, întreținere, documentare și suport” cu plata acestor servicii conform condițiilor stabilite în contract.

Monetizarea software-ului open source pentru dezvoltatori:

Este important să reținem că există mai multe modele de monetizare a software-ului, printre care și un model în care „nucleul soluției” este disponibil într-o formă deschisă, iar anumite module care „extind funcționalitatea” sau „crește valoarea comercială/rentabilitatea” pot fi obținute contra cost (comercial).