DevOps. Soluții cu Sursă Deschisă

DevOps este un set de practici care combină dezvoltarea software (Dev) și operațiunile IT (Ops) ca mijloc de îmbunătățire și scurtare a ciclului de viață al dezvoltării sistemelor.

DevOps este un set de practici care combină dezvoltarea software (Dev) și operațiunile IT (Ops), ca mijloc de îmbunătățire și scurtare a ciclului de viață al dezvoltării sistemelor.
DevOps este o combinație de filozofii culturale, practici și instrumente care mărește capacitatea unei organizații de a furniza aplicații și servicii cu o viteză mare: evoluție și îmbunătățire a produselor într-un ritm mai rapid decât organizațiile care folosesc procesele tradiționale de dezvoltare a software-ului și de gestionare a infrastructurii. Acest lucru permite organizațiilor să-și servească mai bine clienții și să concureze mai eficient pe piață.

În abordarea DevOps, se pune accent pe împuternicirea echipei, comunicarea și colaborarea între echipe și automatizarea tehnologiei.
Permite automatizarea și integrarea proceselor dintre echipele de dezvoltare software și operațiuni IT.

Concepte de bază DevOps: practici de inginerie software, implementare automată continuă și creare de cod tolerant la erori.

Scopul este de a scurta ciclul de viață al dezvoltării sistemului și de a asigura livrarea continuă a software-ului de înaltă calitate.

Ciclul de viață DevOps | Beneficiile DevOps | Practici DevOps


Recomandări.
Dacă vreuna dintre soluții vă interesează, sau credeți că are o bună perspectivă de dezvoltare, sau puteți adapta software-ul la nevoile cetățenilor, autorităților, afacerilor sau organizațiilor obștească din Moldova, atunci puteți:


1. Soluții internaționale

# Open Source Solution Web Licence
1 trimstray / the-book-of-secret-knowledge
This repository is a collection of various materials and tools that I use every day in my work. It contains a lot of useful information gathered in one piece. It is an invaluable source of knowledge for me that I often look back on.
no website MIT
2 netdata / netdata
Monitor your servers, containers, and applications, in high-resolution and in real-time!
netdata.cloud/ GPL-3.0
3 devops-exercises / devops-exercises
Linux, Jenkins, AWS, SRE, Prometheus, Docker, Python, Ansible, Git, Kubernetes, Terraform, OpenStack, SQL, NoSQL, Azure, GCP, DNS, Elastic, Network, Virtualization. DevOps Interview Questions.
 no website CCPL
4 kubernetes / kubernetes
Kubernetes, also known as K8s, is an open source system for managing containerized applications across multiple hosts. It provides basic mechanisms for the deployment, maintenance, and scaling of applications.
Kubernetes builds upon a decade and a half of experience at Google running production workloads at scale using a system called Borg, combined with best-of-breed ideas and practices from the community.
kubernetes.io Apache-2.0
5 Docker
Docker helps developers bring their ideas to life by conquering the complexity of app development.
www.docker.com
https://docs.docker.com/
Apache-2.0
6 mysqljs / MySql
A pure node.js JavaScript Client implementing the MySQL protocol.
mysql.com MIT
7 hashicorp / terraform
Terraform enables you to safely and predictably create, change, and improve infrastructure. It is a source-available tool that codifies APIs into declarative configuration files that can be shared amongst team members, treated as code, edited, reviewed, and versioned.
terraform.io MPL 2.0
8 saltstack / salt
Built on Python, Salt is an event-driven automation tool and framework to deploy, configure, and manage complex IT systems. Use Salt to automate common infrastructure administration tasks and ensure that all the components of your infrastructure are operating in a consistent desired state.
Salt has many possible uses, including configuration management, which involves: Managing operating system deployment and configuration; Installing and configuring software applications and services; Managing servers, virtual machines, containers, databases, web servers, network devices, and more; Ensuring consistent configuration and preventing configuration drift.
saltproject.io Apache-2.0
9 hashicorp / vagrant
Vagrant is a tool for building and distributing development environments.
Development environments managed by Vagrant can run on local virtualized platforms such as VirtualBox or VMware, in the cloud via AWS or OpenStack, or in containers such as with Docker or raw LXC.
Vagrant provides the framework and configuration format to create and manage complete portable development environments. These development environments can live on your computer or in the cloud, and are portable between Windows, Mac OS X, and Linux.
www.vagrantup.com MPL 2.0
10 microsoft / vscode
This repository is where we (Microsoft) develop the Visual Studio Code product together with the community. Not only do we work on code and issues here, we also publish our roadmapmonthly iteration plans, and our endgame plans.
Visual Studio Community. A fully-featured, extensible, free IDE for creating modern applications for Android, iOS, Windows, as well as web applications and cloud services.
code.visualstudio.com

visualstudio.microsoft.com/vs/community/

MIT

Visual Studio Community

Comentariile noastre scurte.

Puteți utiliza și serviciul GitHub Actions.
Automatizați, personalizați și executați fluxurile de lucru de dezvoltare software chiar în depozitul dvs. cu GitHub Actions.
GitHub Actions facilitează automatizarea tuturor fluxurilor de lucru software, acum cu CI/CD de clasă mondială. Creați, testați și implementați codul dvs. direct din GitHub. Faceți ca revizuirile codului, gestionarea sucursalelor și analizarea problemelor să funcționeze așa cum doriți.
Linkuri de baza: