Confidențialitate digitală. Soluții cu Sursă Deschisă

Confidențialitatea digitală ajută persoanele să rămână anonimi online prin protejarea informațiilor de identificare personale informațiilor personale, cum ar fi numele, adresele și informațiile despre cardul bancar.

Diverse proiecte urmăresc să dezvolte aplicații de confidențialitate, ghiduri de practică și politici.
Confidențialitatea digitală poate fi protejată printr-o varietate de măsuri, cum ar fi utilizarea parolelor puternice, criptarea datelor și a fi atent când partajați informații personale online.

De asemenea, oamenii se bazează pe legi și reglementări pentru a-și proteja drepturile la confidențialitate online. Multe țări au legi care reglementează protecția datelor și confidențialitatea, cum ar fi Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) din Uniunea Europeană, care oferă oamenilor dreptul de a accesa, corecta și șterge datele lor personale deținute de organizații.

Confidențialitatea digitală poate fi definită în trei subcategorii: confidențialitatea informațiilor, confidențialitatea comunicării și confidențialitatea identității.

Confidențialitatea digitală devine din ce în ce mai mult un subiect de interes pe măsură ce informațiile și datele partajate prin intermediul rețelelor sociale devin mai comercializate. Cu cât un utilizator distribuie mai mult pe rețelele sociale, cu atât se pierde mai multă confidențialitate.


Сadrul normativ al Republicii Moldova
Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică


Сadrul normativ al EU
Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2018 al Uniunii Europene (GDPR);
Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union [En]
Directiva (UE) 2022/2555 a Patlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2022 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și a Directivei (UE) 2018/1972 și de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148 (Directiva NIS 2) [Ro]


Recomandări.
Dacă vreuna dintre soluții vă interesează, sau credeți că are o bună perspectivă de dezvoltare, sau puteți adapta software-ul la nevoile cetățenilor, autorităților, afacerilor sau organizațiilor obștească din Moldova, atunci puteți:


1. Soluții internaționale

# Open Source Solution Web Licence
1 awesome-selfhosted / awesome-selfhosted
A list of Free Software network services and web applications which can be hosted on your own servers.
Self-hosting is the practice of hosting and managing applications on your own server(s) instead of consuming from SaaSS providers.
This is a list of Free Software network services and web applications which can be hosted on your own server(s). Non-Free software is listed on the Non-Free page.
reddit.com/r/selfhosted/ CC BY-SA 3.0
2 caddyserver / caddy
Fast and extensible multi-platform HTTP/1-2-3 web server with automatic HTTPS.
Caddy is an extensible server platform that uses TLS by default.
caddyserver.com Apache-2.0
3 Basecamp / Policies
37signals Policies, Terms, and Legal Stuff.
Terms of Service, Privacy policy, California Resident Notice at Collection, Cancellation policy, Refund policy, Use Restrictions policy, Security overview, Until the End of the Internet, Taxes.
basecamp.com/about/policies CC BY 4.0

2. Soluții învechite

Soluții Open Source care nu se actualizează mai mult de 1 an, dar ar putea fi interesantă pentru Utilizatorii finali.
Nu facem nicio recomandare de utilizare sau de a nu folosi soluțiile enumerate mai jos. Decizia ta depinde în totalitate de dvs.

# Open Source Solution Web Licence
1 Cookieconsent by Osano
A free solution to the EU, GDPR, and California Cookie Laws.
Cookie Consent is a lightweight JavaScript plugin for alerting users about the use of cookies on your website.
It is designed to help you quickly comply with the EU Cookie Law, CCPA, GDPR and other privacy laws. We made it fast, free, and relatively painless.
osano.com/cookieconsent MIT
2 Awesome Legal
Awesome free legal documents for companies.
Documents that use plain language.
The information in this repository is for informational purposes only and is not intended to convey or constitute legal advice.
no website CC0-1.0