Ce este Date deschise

Datele deschise sunt date care sunt accesibile în mod deschis, licențiate sub o licență deschisă și pot fi utilizate, editate și partajate de oricine în orice scop.

Termenul de „date deschise” în sine este o dezvoltare recentă și a devenit popular odată cu apariția Internetului și a World Wide Web (en. World Wide Web) și, mai ales, odată cu lansarea inițiativelor guvernamentale de date deschise Data.govData.gov.uk și Data.gov.in.

Portalul oficial de date deschise europene – Punctul unic de acces la date deschise din țările europene, instituțiile, agențiile și organismele UE și alte țări europene.

Una dintre cele mai importante forme de date deschise este „Datele Guvernamentale Deschise”.

Importanța datelor guvernamentale deschise se datorează faptului că fac parte din viața de zi cu zi a cetățenilor, până la cele mai de rutină / banale sarcini, care, s-ar părea, sunt departe de guvernare.
Datele deschise ca fenomen înseamnă că datele guvernamentale ar trebui să fie disponibile pentru oricine, cu posibilitatea de redistribuire sub orice formă, fără nicio restricție de drepturi de autor.

Portalul Guvernului de Date Deschise din Moldova.

Datele deschise pot fi date legate – aceasta se numește date deschise legate (en. Linked Data).

Abrevierea FAIR/O data este uneori folosită pentru a indica faptul că setul de date sau baza de date în cauză este conformă cu principiile
FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability) (găsibilitate, accesibilitate, interoperabilitate și reutilizabilitate) și are o Licențe pentru Date Deschise.

Open Data Institute (en. Open Data Institute) oferă cea mai accesibilă și concisă versiune a definiției, „Open Data este date pe care oricine le poate accesa, utiliza sau partaja”.

Datele deschise pot include materiale non-textuale, cum ar fi hărți, genoame, conectomi, compuși chimici, formule matematice și științifice, date și practici medicale, date despre științe biologice și biodiversitate.

Creșterea mișcării datelor deschise este însoțită de creșterea drepturilor de proprietate intelectuală.

Principala barieră în calea mișcării datelor deschise este valoarea comercială a datelor.

Accesul sau reutilizarea datelor este adesea controlată de organizații publice sau private. Controlul poate fi exercitat prin restricții de acces, licențe, drepturi de autor, brevete și taxe pentru acces sau reutilizare. Susținătorii datelor deschise susțin că aceste restricții afectează binele comun și că datele ar trebui puse la dispoziție fără restricții sau taxe.

Creatorii de date nu consideră necesar să precizeze condițiile de proprietate, licențiere și reutilizare; în schimb, lipsa protecției drepturilor de autor ar trebui să pună datele în domeniul public. De exemplu, mulți oameni de știință nu consideră datele publicate împreună cu munca lor ca fiind sub controlul lor și văd publicarea într-un jurnal ca pe o eliberare implicită a datelor în domeniul public. Lipsa unei licențe face dificilă determinarea stării unui set de date și poate limita utilizarea datelor oferite într-un spirit „deschis”. Din cauza acestei incertitudini, entitățile publice sau private pot colecta datele respective, pot pretinde că sunt protejate prin drepturi de autor și apoi le pot revinde.