Bunurile digitale sunt o formă de bunuri comune care implică distribuția și proprietatea comunală a resurselor și tehnologiei informaționale.

Bunuri comune digitale/internet (UE) include software cu sursă deschisă, hardware deschis, design deschis, licențiere deschisă, standarde deschise și date deschise.

În ultimele decenii, bunurile comune digitale/internet au devenit componente esențiale care sprijină suveranitatea, încrederea, valorile democratice și drepturile și principiile digitale fundamentale, cum ar fi confidențialitatea și protecția datelor, cunoașterea și participarea deschisă, controlul utilizatorilor asupra datelor cu caracter personal, descentralizarea, incluziunea. , și o tranziție verde, printre altele.

Importanța lor economică și geopolitică a crescut exponențial, luând un impuls din ce în ce mai mult în mai multe comunități, în conformitate cu principiile Deceniului Digital.
Dar, în timp ce comunitățile digitale/internet sunt esențiale în viața noastră digitală, importanța lor nu se reflectă pe deplin la nivel strategic, cu o reprezentare redusă a comunităților implicate, lipsă de structură, decalaje între comunitățile de la bază și politicile de suveranitate de sus în jos și o finanțare fragmentată. peisaj.

Prin colaborarea cu inițiative de jos în sus în domeniile comune digital/internet și sursă deschisă și angajându-se cu politici de sus în jos și eforturi de reglementare și experți, ambiția proiectului Digital/internet commons EU este de a deschide calea pentru comunitatea digitală/internet ca bază. elemente de bază ale suveranității digitale a Europei.

Internet de generație următoare. Open Source și Internet Commons pentru suveranitatea digitală a Europei (NGI Commons).