Educaţie. Soluții Cu Sursă Deschisă

Educația este o activitate intenționată îndreptată către atingerea anumitor scopuri, cum ar fi transmiterea de cunoștințe sau promovarea abilităților și trăsăturilor de caracter.


Recomandări.
Dacă vreuna dintre soluții vă interesează, sau credeți că are o bună perspectivă de dezvoltare, sau puteți adapta software-ul la nevoile cetățenilor, autorităților, afacerilor sau organizațiilor obștească din Moldova, atunci puteți:


1. Soluții internaționale

# Open Source Solution Web Licence
1 FreeCodeCamp / freeCodeCamp
freeCodeCamp.org’s open-source codebase and curriculum. Learn to code for free with millions of other people around the world.
freecodecamp.org BSD-3
2 FreeCodeCamp / devdocs
API Documentation Browser.
DevDocs combines multiple developer documentations in a clean and organized web UI with instant search, offline support, mobile version, dark theme, keyboard shortcuts, and more.
devdocs.io MPL-2.0
3 EbookFoundation / free-programming-books
Freely available programming books.
ebookfoundation.github.io/free-programming-books CC-BY-4.0
4 getify / You-Dont-Know-JS
A book series on JavaScript. @YDKJS on twitter.
no website CC BY-NC-ND 4.0
5 TheAlgorithms / Python
All Algorithms implemented in Python.
the-algorithms.com MIT
6 30-seconds / 30-seconds-of-code
Short code snippets for all your development needs.
30secondsofcode.org CC-BY-4.0
7 Microsoft / Web-Dev-For-Beginners
Open source projects and samples from Microsoft.
24 Lessons, 12 Weeks, Get Started as a Web Developer.
microsoft.github.io/Web-Dev-For-Beginners MIT
8 Microsoft / ML-For-Beginners
12 weeks, 26 lessons, 52 quizzes, classic Machine Learning for all.
microsoft.github.io/ML-For-Beginners MIT
9 Moodle / Moodle
the world’s open source learning platform.
moodle.org GPL-3.0