PNUD Moldova – Obiective de dezvoltare durabilă și transformare digitală

Proiecte cu impact asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și Transformare Digitală în Sectorul Public și Privat bazate pe Bunuri Publice Digitale.

Prezentare generală:
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în colaborare cu Agenția de E-Guvernare (EGA), prin Proiectul Accelerating Digital Transformation in Moldova, anunță prin prezenta o Exprimare a Interesului pentru selectarea ideilor digitale inovatoare în cadrul concursului Innovation Challenge Scheme 5, bazat pe Bunuri Publice Digitale (Software cu Sursă Deschisă, Date Deschise, Conținut Deschis, Standarde Deschise, modele deschise de IA etc.), cu impact asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a Transformării Digitale în Sectorul Public și Privat.

Principalele obiective și domenii de sprijin pentru cea de-a cincea schemă de provocare pentru inovare sunt identificarea, conectarea, construirea și implementarea soluțiilor de Bunuri publice digitale/Sursă deschisă într-un număr de domenii prioritare, inclusiv, dar fără a se limita la:
(Informațiile sunt furnizate pentru confortul potențialilor utilizatori – organizații guvernamentale, parteneri, dezvoltatori – companii IT și voluntari – persoane fizice.)

1) În cadrul fluxului de creștere economică:

 • Acces îmbunătățit la sănătate, practici de sănătate și bunăstare;
 • Educație și alfabetizare digitală;
 • Practici îmbunătățite în industriile agricole și alimentare;
 • Energie, economie verde, economie circulară și mediu curat;
 • Practici îmbunătățite în industriile de producție și calitatea produselor;
 • Automatizare logistică;
 • Digitalizarea turismului;
 • Accesul la piețe (informații, logistică, managementul afacerilor, competențe);
 • Introducerea de practici de creștere a competitivității (cum ar fi managementul digitalizat al stocurilor);
 • Certificare digitală;
 • Comerțul electronic și lanțurile de aprovizionare îmbunătățite;
 • Securitate cibernetică și fintech;
 • Incluziune financiară (cum ar fi asigurarea agricolă);
 • Alte domenii legate de ODD;

2) În cadrul fluxului de servicii publice:

 • Module specifice MobiGov;
 • e-KYC și recunoașterea facială ca soluție centrală: fezabilitate, TOR și business case;
 • Chatbot pentru întreprinderi;
 • Actualizare la data.gov.md;
 • Serviciul de căutare a întreprinderilor guvernamentale;
 • e-Notar Core;
 • Componente FOD – Implementarea și adoptarea sectorială;
 • Monitorul Oficial Electronic (Portalul de anunţuri oficiale);
 • Platforma electronica de licitatie;
 • Soluție e-Health (e-HR, e–Rețetă, registre medicale);
 • Registrul registrelor;
 • Solutie contabila pentru IMM-uri;
 • Stamp platform (Acize pentru produse);
 • Digitalizarea procesului de soluționare a contestațiilor;
 • Actualizare portal e-Raportare;
 • M-Operațiuni;
 • e-Legislație;
 • e-Inventar;
 • Platformă pentru liber profesioniști;
 • Platformă pentru parcuri IT;
 • Soluție centrală de scanare;
 • Trasabilitatea lemnului;
 • Îmbunătățirea registrului electronic de note SIME;
 • Dezvoltarea și implementarea unui registru unic de diplome;
 • Dezvoltați versiunea digitală interactivă a manualelor existente;
 • Dezvoltați soluții reutilizabile și scalabile pentru utilizarea soluțiilor VR în procesul academic în special în Biologie, Chimie, Fizică etc.;
 • Dezvoltați o platformă e-Research pentru a publica și a partaja informații despre inițiative de cercetare în curs și finalizate, programe, granturi, proiecte etc.;
 • Dezvoltați un program național de alfabetizare digitală pentru adulți și tineri prin scurte lecții video transmise în direct pe Facebook / Instagram / TV și alte canale media disponibile;
 • Crearea de cursuri și teste de alfabetizare digitală pentru angajații din sectorul public prin elearning.gov.md;
 • Dezvoltarea de instrumente/seturi de instrumente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități (în special surzi și deficiențe de auz și orbire și deficiențe de vedere), destinate îmbunătățirii nivelului de acces la serviciile publice, la viața socială și la informațiile asociate acestora.