Economia digitală – Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

1) Digitalizării economiei

2) Legislatia Moldovei

3) Descrierea problemelor generale

 • Nivelul scăzut de conștientizare a întreprinderilor mici și mijlocii cu privire la oportunitățile oferite de comerțul electronic pentru accesul direct și rapid la consumatorii de bunuri și servicii, respectiv – nivel scăzut de investiții în acest sector al economiei;
 • Limitări și lipsă de informare privind metodele de interacțiune la distanță Guvern/afaceri/consumatori;
 • Procedurile vamale și fiscale sunt prea complicate și împiedică dezvoltarea comerțului electronic și a exporturilor electronice;
 • Lipsa concurenței și lipsa ofertelor de servicii de procesare a plăților online, în special în sectorul e-export;
 • O piață subdezvoltată a serviciilor de curierat și un nivel scăzut de utilizare a oportunităților oferite de sectorul poștal, atât pentru comerțul intern, cât și internațional.

4) Modificări necesare în legislație

 • Depășirea obstacolelor legate de interacțiunea de la distanță cu mai multe agenții guvernamentale și egalizarea documentelor și soluțiilor digitale și pe hârtie;
 • Recunoașterea Semnăturilor Electronice Calificate emise de Furnizori calificați UE în conformitate cu Regulamentul UE privind identitatea electronică și serviciile de încredere (eIDAS);
 • Aducerea unor aspecte ale protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu practica europeană, în special, eliminarea notificării/înregistrării operatorilor de date cu caracter personal în DNC și simplificarea formularului de consimțământ al persoanelor fizice în contextul interacțiunii online;
 • Reglementarea procedurii de înregistrare la distanță a societăților comerciale și modificări ale actelor constitutive.

5) Descrierea problemelor din domeniul IT

care trebuie abordate, ținând cont de Legea nr. 77/2016 privind parcurile de tehnologie a informației și de Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului inovației digitale pentru anii 2018-2023.

 • Lipsa unui mecanism de finanțare reglementat și sprijinit de guvern pentru start-up-urile IT;
 • Solutii IT insuficiente pentru piata locala;
 • Companiile IT locale sunt axate pe servicii de outsourcing, personalizare, dezvoltare de solutii pentru companiile straine in detrimentul propriilor proiecte IT;
 • Valoarea adăugată din vânzarea de produse și/sau servicii digitale este în mare parte contabilizată de companiile străine nerezidente;