Inteligenţă artificială. Soluții cu Sursă Deschisă

Inteligența artificială este o ramură a informaticii care dezvoltă programe și algoritmi (procese pas cu pas menite să rezolve o problemă sau să răspundă la o întrebare) care ajută la operarea diferitelor mașini în moduri mai asemănătoare oamenilor.
Ramura informaticii care se ocupă cu reproducerea sau mimarea inteligenței la nivel uman, a conștiinței de sine, a cunoștințelor, a conștiinței și a gândirii în programele de calculator.

Învățarea automată este practica de a preda un computer să învețe. Conceptul folosește recunoașterea modelelor, precum și alte forme de algoritmi predictivi, pentru a evalua datele primite. Acest domeniu este strâns legat de inteligența artificială și statistica computațională.


Recomandări.
Dacă vreuna dintre soluții vă interesează, sau credeți că are o bună perspectivă de dezvoltare, sau puteți adapta software-ul la nevoile cetățenilor, autorităților, afacerilor sau organizațiilor obștească din Moldova, atunci puteți:


1. Soluții internaționale

# Open Source Solution Web Licence
1 tensorflow / tensorflow
TensorFlow is an end-to-end open source platform for machine learning. It has a comprehensive, flexible ecosystem of tools, libraries, and community resources that lets researchers push the state-of-the-art in ML and developers easily build and deploy ML-powered applications.
TensorFlow was originally developed by researchers and engineers working within the Machine Intelligence team at Google Brain to conduct research in machine learning and neural networks. However, the framework is versatile enough to be used in other areas as well.
tensorflow.org Apache 2.0
2 xtekky / gpt4free
The official gpt4free repository | various collection of powerful language models.
By using this repository or any code related to it, you agree to the legal notice. The author is not responsible for any copies, forks, or reuploads made by other users. This is the author’s only account and repository. To prevent impersonation or irresponsible actions, you may comply with the GNU GPL license this Repository uses.
discord.com/invite/gpt4free GPL-3.0
3 Significant-Gravitas / Auto-GPT
Auto-GPT is an experimental open-source application showcasing the capabilities of the GPT-4 language model. This program, driven by GPT-4, chains together LLM „thoughts”, to autonomously achieve whatever goal you set. As one of the first examples of GPT-4 running fully autonomously, Auto-GPT pushes the boundaries of what is possible with AI.
news.agpt.co MIT
4 openai / openai-cookbook
The OpenAI Cookbook shares example code for accomplishing common tasks with the OpenAI API.
To run these examples, you’ll need an OpenAI account and API key (create a free account).
Most code examples are written in Python, though the concepts can be applied in any language.
platform.openai.com/docs/introduction MIT
5 XingangPan / DragGAN
Official Code for DragGAN (SIGGRAPH 2023).
vcai.mpi-inf.mpg.de/projects/DragGAN CC BY-NC 4.0